הפסל חזון בהר הרצל 

חזון

פסל חוצות לזכרו של רמי אלה ז"ל

מגן הדוד משמש כסמל יהודי וישראלי והפך להיות חלק בלתי נפרד מהתרבות של מדינת ישראל. הבריאה כולה משתקפת במגן הדוד שמסמל את השילוב בין היסוד השמימי ששואף לארץ לעומת היסוד הארצי ששואף השמימה. על פי המקורות מגן הדוד מייצג חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות.

לפני כשלוש שנים הלך לעולמו בעלי, רמי אלה. רמי התגורר בירושלים כל חייו. הוא היה מבוני ירושלים. יחד עם חמשת אחיו בנה בניינים רבים פרטיים וציבוריים בירושלים. רמי היה איש מסורתי, בעל חזון ונחישות, רודף שלום, צדק ויושר.

בחרתי לייצג את זכרו ופועלו של רמי באמצעות פרשנות אישית שלי לסמל מגן הדוד שמסמל עבורי קווים רבים מאישיותו ואורח חייו. כפסלת ותיקה המתגוררת ופועלת בירושלים, אני רואה חשיבות גדולה להנציח את זכרו ופועלו של רמי. הפסל נבחר על ידי ועדת הפיסול בעירית ירושלים להגדלה והצבה בהר הרצל בכניסה למרכז הרצל ויוצב שם בעוד כמה חודשים.   

קיימים פסלים רבים אשר במרכזם מגן דוד. הפסל 'חזון' מתהווה ממגן דוד רך, ייחודי ודינמי.

מצידו האחד של הפסל ניתן לזהות את הסמל שנוצר תוך שימוש בשפה צורנית המאופיינת בקווים מעוגלים וזורמים בעוביים משתנים. קונפיגורציה זו נועדה לסמל ערכים של כבוד הדדי, זרימה, סבלנות, התמזגות והגשמה.

מצידו השני של הפסל נחשף זוג רוקד. יחסי הגומלין בין שני חלקי הפסל משקפים חיים משותפים מבוססי שיתוף והתכווננות מתמדת ליצירת הרמוניה בין בני זוג ובין קהילות ועמים.

הפסל 'חזון' מזמין את הצופים לחוות את סמל מגן הדוד במבט רענן, דינמי וזורם. המפגש עם הפסל יהווה הזדמנות לחוש את יחסי הגומלין שהוא נושא כזרימה, המשכיות, התחדשות ותקווה.